Vedligehold

Lad din mobil ringe til mig nu

Hækklipning.

Beskæring af træer og buske, fældning og topkapning af træer. opgravning af busk og trærødder eller stubfræsning.

Mos bekæmpelse med vertikalskærer, gødskning og eftersåning

Træflis/barkflis, levering og udlægning.

Sne og glatførebekæmpelse

Algebekæmpelse på fliser

Hækklipning

Beskæring af træer

klar til rydning, huset er blevet væk

huset kom til syne og ny forhave etableret

vertikalskæring af græsplæne i foråret med efterfølgende eftersåning og gødskning.

mos og ukrudtsbehandlet græsplæne

 Snerydning og saltning